Museumsteam

Dr. Stefanie Buchhold
Museumsleitung
E-Mail: stefanie.buchhold@passau.de

Petra Gruber, M.A.
Wiss. Mitarbeit
Sammlung 19. Jh., Paula Deppe, Restaurierungen, Museumspädagogik
E-Mail: petra.gruber@passau.de

Adolf Hofstetter, M.A.
Wiss. Mitarbeit
Sammlung Frühe Neuzeit, Porzellan, Hans Wimmer Sammlung, Leihverkehr, Objektanfragen
E-Mail: adolf.hofstetter@passau.de

Eva Zwirner
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
E-Mail: eva.zwirner@passau.de


Museumspädagogik

Emmi Federhofer, M.A.
Konzeption Vermittlungsformate
E-Mail: emmi.federhofer@passau.de

Jana Kohout, M.A.
Organisation Museumswerkstatt
E-Mail: jana.kohout@passau.de

Eva Sattlegger, M.A.
Engl. Führungen, Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: eva.sattlegger@passau.de